KLENCO

Hiển thị 1–60 của 87 kết quả

-10%
285.000
-7%
325.000
-7%
325.000
-22%
70.000
-34%
590.000
Liên hệ
-15%
195.000
-19%
350.000
-24%
370.000
-21%
150.000
-17%
290.000
-11%
250.000
-25%
120.000
-28%
130.000
-27%
190.000
-20%
289.000
-20%

Hóa chất Bóc sàn - Phủ sàn

KLENCO ACTION 150 – Hóa chất bóc sàn cũ

280.000
-27%

Hóa chất Bóc sàn - Phủ sàn

KLENCO ACTION 150(S) – Hóa chất bóc sàn

450.000
-20%
1.680.000
-29%
260.000
-30%
350.000
-22%
-22%
260.000
-22%
235.000
-17%
-23%
245.000
-23%
660.000
-14%
360.000
-15%
730.000
-23%

Hóa chất Bóc sàn - Phủ sàn

KLENCO KLEN 1306 – Hóa chất phủ sàn bê tông

2.450.000
-13%
Liên hệ
-10%
380.000
-28%
345.000
-17%
350.000
-13%
450.000
-14%
4.450.000
-17%
2.450.000
-25%
390.000
-15%
390.000
-22%
-9%
955.000
-12%
255.000
-14%
255.000
-22%
280.000
-22%
250.000
-20%
255.000
-27%
435.000
-26%
265.000
-19%
750.000
-17%
459.000
-22%
430.000
-26%
489.000
-13%
650.000
-10%
2.685.000
-28%
315.000