HiClean

Hiển thị tất cả 60 kết quả

-21%
9.500.000
-31%
7.500.000
-18%
9.900.000
-21%
9.500.000
-15%
11.500.000
-13%
10.500.000
-21%
9.500.000
-10%
35.000.000
-19%

Máy chà sàn liên hợp

Máy chà sàn liên hợp HiClean HC 500

23.800.000
-22%
26.000.000
-12%

Máy chà sàn liên hợp

Máy chà sàn liên hợp HiClean HC 530E

26.000.000
-19%
23.000.000
-21%
31.500.000
-13%
38.000.000
-11%
38.600.000
-18%
27.000.000
-13%
39.000.000
-19%
35.000.000
-28%
21.500.000
-14%
26.800.000
-11%
39.000.000
-26%
18.500.000
-23%
18.450.000
-13%
112.000.000
-9%
145.000.000
-7%

Máy chà sàn ngồi lái

Máy chà sàn ngồi lái HiClean A60B

79.000.000
-14%

Máy chà sàn ngồi lái

Máy chà sàn ngồi lái HiClean HC 1350

112.000.000
-9%

Máy chà sàn ngồi lái

Máy chà sàn ngồi lái HiClean HC61

96.000.000
-10%

Máy chà sàn ngồi lái

Máy chà sàn ngồi lái HiClean HC660

88.000.000
-13%

Máy chà sàn ngồi lái

Máy chà sàn ngồi lái HiClean HC68B

85.000.000
-9%

Máy chà sàn ngồi lái

Máy chà sàn ngồi lái HiClean Y66B

89.000.000
-12%

Máy chà sàn đơn

Máy chà sàn tạ HiClean HC88

15.000.000
-19%
10.500.000
-12%
18.500.000
-26%
26.000.000
-26%
26.000.000
-24%
10.200.000
-18%

Máy giặt thảm - ghế

Máy giặt thảm phun hút HiClean HC401

6.500.000
-24%
2.660.000
-19%
2.900.000
-26%
1.550.000
-16%
4.750.000
-28%
6.200.000
-24%
3.400.000
-20%
4.400.000
-14%
4.800.000
-12%
5.000.000
-20%
1.990.000
-14%

Máy hút bụi công nghiệp

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC15 NEW

2.400.000
-25%
2.100.000
-33%
2.350.000
-15%
3.300.000
-16%
4.100.000
-18%
3.200.000
-15%
3.300.000
-13%
3.900.000
-16%
4.600.000
-14%
3.800.000
-14%
4.800.000