Hóa chất Bóc sàn - Phủ sàn

Hiển thị tất cả 16 kết quả

-8%
635.000
-7%
790.000
-10%
468.000
-7%
650.000
-23%
5.000.000
-15%
1.315.000
-16%
1.980.000
-20%
2.000.000
-20%

Hóa chất Bóc sàn - Phủ sàn

KLENCO ACTION 150 – Hóa chất bóc sàn cũ

280.000
-27%

Hóa chất Bóc sàn - Phủ sàn

KLENCO ACTION 150(S) – Hóa chất bóc sàn

450.000
-20%
1.680.000
-23%

Hóa chất Bóc sàn - Phủ sàn

KLENCO KLEN 1306 – Hóa chất phủ sàn bê tông

2.450.000
-26%
489.000
-10%
2.685.000
-16%

Hóa chất Bóc sàn - Phủ sàn

KLENCO SUPER COATING – Hóa chất phủ bóng sàn

680.000
-13%
3.500.000